Nepomucenum
Komunita boromejek v papežské české koleji v Římě


Pontificio collegio Nepomuceno
Via Concordia 1
00183 Roma, Italia
222 745 271 a 272 - komunita sester
0039/067 726 571 - kolej
e-mail: nepomucenum@boromejky.cz

 

Historie domu

Základní kámen byl položen 31. května 1928 a za necelý rok byla kolej vysvěcena. O její založení se zasloužil papež Pius XI. a z velké části ji financoval. Kolej byla nazvána podle sv. Jana Nepomuckého – vzoru pevného charakteru, svědomitosti a věrnosti. V tomto duchu měli být vedeni i bohoslovci a kněží z Československa, kteří zde bydleli, a připravovali se na budoucí službu na římských univerzitách.

     

Druhá světová válka přerušila styky Nepomucena s vlastí a ani po roce 1948 nemohla plně vykonávat svoji funkci. Ke změně došlo až po roce 1989 otevřením hranic.

SoučasnostSestry boromejky zde působily od začátku koleje. První 3 sestry přišly do Nepomucena v březnu 1929 a převzaly péči o kuchyň a zásobování, prádelnu a úklid a v případě potřeby i ošetřování nemocných studentů.

Z politických důvodů musely tuto činnost v roce 1978 přerušit, ale v jubilejním roce 2000 se znovu do Říma vrátily.

Papežská kolej Nepomucenum v Římě je jediným místem působení českých sester boromejek v zahraničí.

V této koleji dnes žijí čeští bohoslovci a kněží, kteří studují na římských univerzitách. Kolej je otevřená i pro studenty jiných národností.

Seminární kaple    

Služba sester

Hlavním úkolem sester je vytvořit zázemí modlitby a společným životem být povzbuzením a oporou pro všechny, kdo v koleji tráví část své formace ke kněžství nebo následných studií.

     

Sestry pracují v kuchyni, v prádelně a na vrátnici. Pomáhá jim i několik civilních zaměstnanců.

           

           

Sestry mají vlastní denní program, ale účastní se některých akcí společně s alumny koleje. Např. nedělní mše svatá, každý pátek hodinová adorace , modlitba prvních nedělních nešpor.

V komunitě žijí i sestry, které v Římě studují.   SM. Paula

Sestry udržují kontakt s Čechy, žijícími v Římě. S.Remigie vyučuje několik žen katechismus. Každou první neděli v měsíci je česká mše pro veřejnost. Společně s mons.Laštovicou s.Remigie pracuje na beatifikačním procesu Matky Vojtěchy Hasmandové.


      Další obrázky ze života komunity v Nepomucenu
      najdete ve FOTOGALERII