Kostel sv. Karla Boromejského v Praze
Pod Petřínem
Vlašská 36
118 00  Praha 1

Historie kostela

Kostel sv. Karla Boromejského je nedílnou součástí přilehlé Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského.

Základní kámen byl položen 15. 5. 1851 a již za tři roky 14. 5. 1854 byl kostel slavnostně vysvěcen arcibiskupským komisařem páterem Mařanem.

Téměř sto let byl tento chrám duchovním centrem nemocnice a kláštera. Byl prostorem ticha, útěchy a naděje pro nemocné. Jeho zdi byly svědky velkodušnosti mnohých sester, které se zde zasvěcovaly službě Bohu a bližním.

Právě tak byly i tichými svědky noci z 14. – 15. 8. 1952, kdy musely sestry svou činnost Pod Petřínem ukončit. Kostel ještě 10 let sloužil k bohoslužebným účelům, ale dne 2.9.1962 byl definitivně uzavřen a sekularizován.

V interiéru kostela se vytvořily skladovací prostory pro téměř 90 tisíc svazků lékařské literatury. Z obou chórů vzniklo skladiště vyřazeného nábytku. Kostelní zvon se na čtvrt století odmlčel.

V polistopadových změnách byl kostel opět vrácen Kongregaci – 23. 4. 1990. Začalo nové jednání o jeho vyklizení. Dne 7.7.1992 lékařská knihovna odváží první knihy a začíná jeho rekonstrukce. 7.8.1993 byl posvěcen zvon pro kostelní věž a 22.8. toho roku byl slavnostně znovuvysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem.

Dnešní interiér je dílem akademického sochaře Petra Váni.

Od roku 1993 se konají v kostele pravidelné bohoslužby, které je možno sledovat rozhlasovou technikou ve všech nemocničních pokojích. Bezbariérový přístup do kostela i na oba chóry umožňuje handicapovaným pacientům přímou účast na bohoslužbách.

Bohoslužby:

Po – Pá

   5,30 hod.  mše svatá
 15,00 hod.  mše svatá

So

   7,45 hod.  mše svatá

Ne

   9,30 společný růženec
 10,00 mše svatá

Duchovní správu zajišťují otcové premonstráti ze Strahova. Denně kněz navštěvuje nemocné na všech pokojích nemocnice. Je k dispozici k udílení svátostí i k soukromému rozhovoru.

Nedělní bohoslužby a slavnosti doprovází už od roku 1990 Sbor sester boromejek „Ad  laudem  Domini" pod vedením sestry Dolorosy.

Stáhnout soubor Zdrávas Královno


Facebook:

Společenství u kostela sv. Karla