Domov sv.Karla Boromejského

                                                             

K Šancím 50
163 00  Praha – Řepy
Tel. 277 003 563, 222 745 279 - sestry
235 323 248 - ústředna
235 301 209 - sekretariát
235 302 720 - fax
e-mail:
sekretariat@domovrepy.cz

http://www.domovrepy.cz

Historie:

Domov sv.Karla Boromejského v Řepích má svou bohatou historii. V roce 1858 Kongregací zakoupený Taicmanův dvůr byl přestavěn na sirotčinec pro téměř 400 dětí. Po čtyřech letech provozu se kvůli epidemické oční chorobě začíná činnost sirotčince redukovat a v roce 1865 je tehdy již prázdná budova pronajata státu, který zde zřizuje ženskou trestnici a její správy, včetně převýchovy trestanek, se ujímají sestry boromejky.

Za téměř 90 let své služby u trestaných žen vytvořily sestry vysoce funkční metodiku práce – spolu s trestankami pracovaly v ručních dílnách, na přilehlých polnostech, v hospodářství, na zahradě, v kuchyni a prádelně. Trestnice v Řepích velmi svou prozíravou ekonomikou vytvářela hospodářské zázemí Nemocnici Pod Petřínem.

V roce 1948 byla trestnice, vedená řádovými sestrami, z politických důvodů zrušena. Sestry se pokusily stavebními úpravami přizpůsobit budovu na ústav sociální péče pro dospělé, ale již v roce 1950 musely Řepy opustit. Od roku 1958 se uživatelem uprázdněné budovy stal Výzkumný ústav zemědělské techniky.

Současnost:

Po listopadovém převratu 1989 se na podnět a nabídku spolupráce ze strany Vězeňské služby Kongregace rozhodla znovu zrekonstruovat zchátralý objekt v Řepích a navázat tak na přerušenou tradici.

Po velmi nákladném přebudování a vybavení Domova za pomoci sponzorských darů a přispění mnoha lidí dobré vůle se podařilo otevřít r. 1996 jednu část a o rok později celou opravenou budovu Domova.

 

Činnost:

Dnes Domov sv. Karla Boromejského poskytuje

  • komplexní ošetřovatelskou a sociální péči dlouhodobě nemocným a starým lidem
  • klientkám Vězeňské služby pracovní příležitosti v kuchyni, prádelně a při úklidu na odděleních a v přímé službě u nemocných po absolvování sanitářského kursu, který pro ně Domov pořádá. Tak mohou smysluplně prožívat čas svého trestu.

Trochu netradiční, ale osvědčená spolupráce tak rozdílných světů, jako jsou nemocní, odsouzené ženy, civilní personál, farnost a řádové sestry, vytváří v tomto Domově jakousi pestrou paletu životních okolností, orientace a názorů a tím zakládá velký prostor tolerance a služby.

Ergoterapie a rehabilitace:

prováděná jak na stanicích, tak ve stacionáři, slouží k obnovení schopností sebeobsluhy a k nácviku chůze.

Stacionář:

poskytuje denní pobyt nejen klientům Domova, ale také těm, kdo sem přicházejí ze svých rodin a večer se vracejí domů. Ve velké, světlé hale s přilehlými dílnami s keramickou pecí, šicím strojem a jinými pomůckami je vždy připraven rozmanitý program, který nenechá nikoho nečinně sedět - muzikoterapie, pohybové hry, cvičení nebo vaření v kuchyňce, smích a zpěv s kytarou a klavírem.

Kulturní akce:

Četné kulturní, duchovní, vzdělávací a sociální aktivity slouží jednomu cíli – vidět člověka s jeho potřebami a se zřetelem na ně mu pomoci nalézt jeho lidskou důstojnost.

Program jednotlivých akcí, kulturních programů, koncertů, výstav i duchovních slavností najdete v našich Nabídkách.

Kostel sv.Rodiny:

V rámci duchovní péče je obyvatelům zajištěna podle jejich přání účast na bohoslužbách ve vytápěném kostele v areálu Domova                                  

nebo přenos bohoslužeb pomocí sluchátek, individuální setkávání s knězem nebo řeholními sestrami a účast na svátostech.

Bohoslužby:              

Po a St

16,00 hod.

18,00 hod.

So

18,00 hod. s nedělní platností a s Nešporami

Ne

9,00 hod.

 

„Milosrdenství je soucit s bídou druhého,
 ale nemůže to být pouhý soucit.
 Milosrdenství je ve vůli, která vede k činu.
 Působí opravdovou snahu odstranit bídu a zlo druhého."
Sv.Tomáš Akvinský

I vy můžete svým způsobem přispět k dílu milosrdenství. Jsme vděčné za podporu nespočetné řady dárců. Jako věcné dary rádi přijmeme každý materiál, který využijeme v provozu Domova.

Bankovní spojení:   GE Capital Bank
č.ú. 174-1950304-504/0600