D obrovolná               
OR
ganizace        
KA
ždé     
              S
polupráce     
              

Dorkas, občanské sdružení
IČO
69056021
Registrace MV ČR 17.12.1998
pod čís. VS/1-1/38 441/98-R
Adresa: 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 26
Telefon: 602 872 272
e-mail: dorkas@boromejky.cz

Kdo jsme a co děláme

Chtěli bychom Vám představit občanské sdružení, které nese název DORKAS. Dorkas není jenom zkratka - Dobrovolné organizace každé spolupráce, Dorkas byla i žena, o které se píše v bibli. Tak účinně pomáhala svým bližním, že všichni velice oplakávali její smrt. Želeli jejího skonu tolik, že poslali pro sv. Petra s prosbou o pomoc. Ten přišel „.....a vrátil jim ji živou" (Sk. 9, 36-42).

Co znamená logo Dorkas?

Naše logo vychází ze základního motivu, společného všem zařízením boromejské kongregace, kterým je hořící srdce skřížem uprostřed. To vyjadřuje zapálené srdce milosrdné lásky vjehož středu je ústřední symbol křesťanství – kříž. Ruce pod tímto symbolem představují ruce těch, kdo se dali této milosrdné lásce kdispozici, podpírají ji a přinášejí do našeho světa.

Dorkas je občanské sdružení, které chce spojovat lidi, mající blízko k boromejskému dílu.

Dorkas je občanské sdružení, které chce spojovat lidi, mající blízko k boromejskému dílu. Lidi, které oslovuje idea milosrdné lásky a kteří chtějí tyto ideály vnášet podle svých možností do života. Chce dát příležitost lidem, aby se do tohoto díla mohli zapojit jako dobrovolníci. Říká se, že dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci, protože věnují nezištně a ve svém volném čase své znalosti, schopnosti a energii ve prospěch ostatních lidí.

Každý má něco, čím může životy druhých obohatit. Charitativní organizace ve vyspělých zemích světa nemohou nikde existovat bez výrazné pomoci dobrovolníků, kteří se angažují v nejrůznějších funkcích. I my hledáme dobrovolníky, kteří by boromejskému dílu pomáhali. Každý může pomoci tím, co je mu blízké a do čeho by měl chuť. Někdo by třeba mohl věnovat nějaký čas administrativní práci, někdo by raději jednal s lidmi nebo se přímo zůčastnil péče o pacienty v boromejských zařízeních. Někdo má talent organizovat, jiný raději pracuje fyzicky a další by nabídl své kontakty, které by pomohly boromejskému dílu, aby se o něm více vědělo. Uvítáme každého, kdo se chce více poučit o Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a její činnosti a rád by poznal lidi stejně zaměřené a navázal s nimi bližší kontakt.

Každá organizace musí mít pevný řád. I občanské sdružení Dorkas má své stanovy.

Jak nám můžete pomoci

    Hledáme lidi, kteří nám chtějí pomoci a věnovat dobrému dílu trochu svého času, své práce, svých zkušeností, svých znalostí, své moudrosti, svých sympatií a svých modliteb.
    VSTUPTE DO NAŠICH ŘAD.

Chceme, aby ti, kdož se přihlásí za členy našeho občanského sdružení, zde našli nejen prostor pro uplatnění, ale i nové přátele. Abychom o Vás věděli, připojujeme členskou přihlášku, kde můžete vyjádřit o jaký druh spolupráce byste měli zájem, případně kolik času byste chtěli této činnosti věnovat. Podrobnosti s Vámi rádi osobně projednáme. Roční příspěvek 50,- Kč je určen na uhrazení minimálních režijních nákladů. Všichni, kdo se na činnosti Dorkas podílejí, pracují jako dobrovolníci, bez nároku na jakoukoli odměnu a laskavostí Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského může využívat její prostory a kancelářský materiál.

Napište nám

Ozvěte se nám i tehdy, pokud se nechcete stát přímo členy našeho občanského sdružení, ale máte zájem o spolupráci s námi jako naši aktivní příznivci. Rádi bychom měli Vaši adresu a znali Váš názor. Ozvěte se jakýmkoli způsobem, telefonicky, poštou nebo využijte poštu elektronickou. Pro zjednodušení a Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili následující formulář.

Váš email:

text:

 

Vaše názory, připomínky a kritika nás velmi zajímá, napište nám hned.
Těšíme se, že se Vámi setkáme.

Vaši přátelé z Dorkas