L aické                           
S
polečenství        
S
vatého     
                         K
arla Boromejského

KDO JSME

Jsme skupina křesťanů a oslovilo nás charisma sester boromejek – v kontemplaci žité milosrdenství. Cítili jsme, že chceme stále hlouběji poznávat toto charisma, nechat se jím inspirovat ve svém životě a vytvořit si osobní laickou spiritualitu.

Za tím účelem jsme založili soukromé sdružení křesťanů podle Kodexu kanonického práva nazvané Společenství sv. Karla Boromejského. S Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jsme uzavřeli Patronátní smlouvu, ve které jsme si vymezili vzájemné vztahy. Naši vlastní formu jsme zapsali do stanov.

Cílem těchto kroků je:

  • naše společná snaha o intenzivnější duchovní život inspirovaný charismatem kontemplace a milosrdenství
  • vytváření společenství, vzájemná podpora a možnost sdílení
  • možnost společné modlitby a rekolekcí
  • zřetelnější svědectví o Boží milosrdné lásce, hlavně ve vlastních rodinách, v zaměstnání, ve farnostech a rovněž uvnitř sdružení
  • mít podíl na duchovních dobrech kongregace boromejek

V současné době máme dvě skupiny:

  • Jednu v Praze, při komunitě sester v Notburce
  • druhá skupina je při komunitě sester ve Frýdku – Místku

Zatím existujeme šest let. Ve stanovách je počítáno s tím, že další skupiny mohou vzniknout při dalších komunitách.

Pokud Vás tyto informace zaujaly, můžete se nám ozvat, či přijít nezávazně mezi nás.

KONTAKT

vedoucí sdružení: Eduard Kastner
poštovní adresa, Společenství sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1
e-mailová adresa: spolecenstvisvkarla@seznam.cz

asistentka pro skupinu Frýdek – Místek: Anna Sekundová
sekundovaa@seznam.cz, telefon 731 711 533