Spolupracovníci a Dobrovolníci

Chceme-li  stručně a souhrnně informovat o tom, jak naši spolupracovníci náležejí plným právem k našemu životu, není to jednoduché, neboť rozmanitost vzájemných vztahů a spolupráce je tak veliká, že není možno vše zahrnout.

Kdo jsou naši spolupracovníci:

Jedním ze stručných vyjádření je, že bez nich si nedovedeme představit náš život. Setkáváme se s nimi a spolupracujeme na nejrůznějších rovinách.

Patří mezi ně lidé, kteří se podílejí svými schopnostmi a osobním nasazením na činnosti našeho společenství v oblasti zdravotní a sociální péče, v pastoraci či pedagogické činnosti. Mnoho vztahů se vytváří přímo v místech, kde komunity žijí. Jiným druhem spolupráce je přítomnost laických spolupracovníků přímo v našich komunitách. Pomáhají nám zajistit  chod domu nebo administrativu zvláště ve větších komunitách.

Vážíme si všech, kteří se  s láskou a vytrvalostí podílejí na uskutečňování našeho poslání. Mnozí jsou pro nás povzbuzením pro opravdovost svého života. Není třeba zamlčovat, že právě oni nám často odhalují pravou hloubku a krásu našeho vlastního charismatu. Dochází tak nejen k prosté spolupráci, ale ke sdílení duchovních darů. Je naší velkou radostí, dochází-li ke skutečné vzájemnosti.

Dobrovolníci:

Specifickou skupinu tvoří dobrovolníci. Jsou to lidé ochotní nasadit se v různých činnostech bez nároku na finanční odměnu. Přitom by tato činnost neměla být pouze jednostranným dáváním, ale měla by tomuto člověku přinášet uspokojení a naplnění, navázání nových přátelských vztahů nebo smysluplné využití volného času.

Někteří naši dobrovolníci patří do Občanského sdružení DORKAS, o kterém se více dozvíte na jeho vlastních stránkách.

Jiní s námi pracují v naší Nemocnici Pod Petřínem.

Kdo se může stát dobrovolníkem v naší nemocnici?

Každý, kdo má dobré srdce a chce podle svých schopností přispět k ozdravnému procesu našich pacientů.

Co můžete získat ?

Navázání nových přátelských  vztahů, pocit uspokojení, smysluplné využití volného času, nové zkušenosti.

Co můžete dát?

Být pro pacienta důležitou spojnicí s vnějším zdravých světem, společníkem u lůžka (povídání, naslouchání, předčítání, společenské hry). Doprovázet ho při vycházkách po nemocnici a zahradě nebo na bohoslužby apod. Pomoci při jednoduchých ošetřovatelských úkonech s vědomím personálu. A další možné aktivity, vyplývající z vaší tvořivosti a nápaditostí.

Co očekáváme my?

Citlivý přístup k pacientům, snahu a chuť pomáhat, spolehlivost a komunikativnost.

Zkrátka dobrovolníci jsou neobyčejní lidé, kteří dělají obyčejné věci.

Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte koordinátora dobrovolníků, který se s vámi sejde k individuálnímu pohovoru, upřesní konkrétní nabídky spolupráce na jednotlivých odděleních a v případě oboustranného zájmu vyřídí potřebné formality.
Nemocnice MSKB v Praze
Vlašská 36
118 33  Praha 1
Eduard Kastner
tel: +420 734 319 565
e-mail: e.kastner@seznam.cz