Co je nového


Nové VARHANY pro kostel sv. Karla Boromejského


Milí přátelé a naši příznivci,
v rámci projektu nových varhan pod pražský Petřín do nemocničního kostela sv. Karla byl v den svátku sv. Karla Boromejského 4. 11. 2016 pro širokou veřejnost spuštěn systém konkrétní podpory: adopce jednotlivých píšťal či rejstříků.
Uhrazením rejstříku, několika píšťal či píšťaly je možné v symbolické ceně podpořit stavbu nových varhan a stát se tak kmotrem či kmotrou jednotlivých píšťal.
Téměř 1000 nových varhanních píšťal ze dřeva i kovu je možné adoptovat konkrétními dárci v symbolické ceně: píšťaly v manuálu jsou v hodnotě 1000 Kč, 54 pedálových píšťal je pak v hodnotě 2000 Kč.
Jako první se k adopci nabízí 54 píšťal celého rozsahu a to u manuálových rejstříků Principál 8´, Oktáva 4´ a Superoktáva 2´ a dále 27 píšťal pedálového rejstříku Subbas 16´.
Kontaktujte nás pro výběr tónu a rejstříku: osobně v sakristii kostela sv. Karla pod Petřínem, emailem adopcepistal@seznam.cz, nebo telefonicky 737 414 780. Děkujeme za vaši pomoc!
Následně vám předáme darovací smlouvu k podpisu, darovací certifikát a případná další účetní potvrzení. Dary je možné předat osobně či poslat převodem na účet 1028743011/0100, var. symbol 1855, "VARHANY POD PETŘÍN", děkujeme!

Každý se tak v našich varhanách může stát tónem,
který bude slyšet!


Od 14. září 2016 až do letošního svátku sv. Karla (4. 11. 2017) se na tento úmysl podařilo získat finanční příspěvky v celkové hodnotě 444.205 Kč, z toho v roce 2016 41.330 Kč a bylo již adoptováno různými dárci prvních 125 varhanních píšťal.
Děkujeme za vaše příspěvky. Modlíme se za dárce, dobrodince i za celé dílo.
sestry boromejkySpolečně zpívejme novou píseň

V kostele sv. Karla Boromejského Pod Petřínem se 22. 10. 2017 konalo
hudebně dramatické pásmo k 180. výročí příchodu sester boromejek do Českých zemí.
Zazněly písně, které sestry samy skládaly v době totality
a také očité svědectví pamětnice násilného vyvezení sester v 50. letech.
Podívejte se na fotografie.


Výstava v Hodoníně - 180 let příchodu boromejek do Českých zemí

Srdečně zveme na výstavu o 180 leté historii působení sester boromejek v Českých zemích. Podrobně o příchodu sester dne 28.9.1837 do Prahy se dočtete na stránce
Historie Kongregace MSKB.
Ve Staré Boleslavi jsme děkovaly...
Foto na Facebooku


SLAVÍME JUBILEUM - 180 LET

Dnes děkuje naše řeholní společenství – Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského za 180 let svého působení v českých zemích. Podnět k našemu příchodu dal prof. Alois Klár, který chtěl, aby se boromejky ujaly péče o slepé v jeho ústavu v Praze na Klárově. V roce 1834 odjely z podnětu jeho přítele, kněze Heřmana Dichtla, čtyři dívky z Českých Budějovic do noviciátu v mateřském domě v Nancy ve Francii. Do Prahy se vrátily ještě se dvěma staršími francouzskými sestrami právě na svátek sv. Václava v roce 1837. V obětním průvodu při Národní pouti ve Staré Boleslavi šlo symbolicky 6 sester. Dvě byly oblečeny v hábitu, jaký nosily boromejky před 180 lety. Do Prahy přišly sestry bez hmotných prostředků, ale vyzbrojeny svými řeholními sliby: slibem milosrdenství, čistoty, chudoby a poslušnosti. Sliby byly symbolicky znázorněny 4 růžemi, které sestry položily na oltář, aby tím vyjádřily svoji touhu být uprostřed potřebných lidí tohoto světa a sloužit v nich Ježíši Kristu.
Děkuji všem sestrám za věrnost. Děkuji spolupracovníkům, zaměstnancům, všem, kdo jakkoliv podporují naši činnost, kněžím a všem, kteří se za nás modlí.
Děkuji také těm, kterým sloužíme, že se v nich můžeme setkávat s Ježíšem.
„Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání…“ (Ž 67)
S. M. Bohuslava Kubačáková, SCB
Více o tomto tématu ZDE.


180. výročí příchodu boromejek do Čech

Na svátek svatého Václava 28. 9. 1837 přišlo prvních 6 sester boromejek do Prahy
z francouzského města Nancy, kde společenství vzniklo.
K této příležitosti natočil Český rozhlas krátkou reportáž v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.
Poslechněte si ZDE v MP3.


Pojďte a uvidíte!

víkendová setkání s dobrovolnickou prací v domově pro seniory
v Moravských Budějovicích (www.dsvamb.cz)
čas pro osobní i společnou modlitbu

Nabízené termíny:
 • 13.-15. 10. 2017
 • 17.-19. 11. 2017
 • 8.-10. 12. 2017
 • 19.-21. 1. 2018
 • 16.-18. 2. 2018
 • 16.-18. 3. 2018
 • 20.-22. 4. 2018
 • 18.-20. 5. 2018
 • 15.-17. 6. 2018

kontakt: sestra Maxmiliana SCB

"Pojďte a uvidíte" je víkendový program pro ty, kteří hledají své povolání a místo v církvi.
Nabízíme možnost účastnit se života v řeholní komunitě v atmosféře modlitby a práce s možností individuálního duchovního doprovázení k rozlišení vlastního povolání.
Zároveň je to nabídka pro ty, kdo si chtějí odpočinout v tichu a modlitbě.

Ubytování je zajištěno v klášteře sester boromejek, Komenského 634, Moravské Budějovice.
Začátek je vždy v pátek v 17.00 hod. společnou večeří, ukončení nedělním obědem.
Program bude přizpůsoben potřebám zájemce. Finanční příspěvek je dobrovolný.


První sliby a obláčka novicky Marie Svozilkové

V neděli 13. 8. 2017 během slavnostní mše sv. v 15 hodin v kostele sv. Karla v Praze složila své první řeholní sliby a přijala nové jméno a hábit novicka Maruška Svozilková – sestra Marietta.
Mši sv. sloužil Otec Ambrož Šámal OPraem., který vedl duchovní cvičení před sliby v Poličanech. Koncelebrovalo s ním dalších sedm kněží. U oltáře byli také dva Maruščini rodní bratři – jáhen Jan a bratr benediktín Norbert z Rajhradu (křestním jménem Petr).
Přede mší sv. požehnal kněz řeholní šaty, závoj a medailku. Při žehnání prosil, aby se ta, která bude nosit řeholní šat, v celém svém životě oblékala v Krista. V úvodu mše sv. dostala Maruška jméno sestra Marie Marietta.
Jméno Marietta je od jména Marie, což znamená – milovaná Bohem. Maruška si toto jméno vybrala proto, že chce na lásku Ježíšova Srdce odpovídat po příkladu Panny Marie a s Marií. V tomto jménu se pro Marušku spojuje láska Ježíšova a Mariina Srdce. Svátek bude mít na Neposkvrněné Srdce Panny Marie. V homilii Otec Ambrož poukázal na horlivost a nasazení pro Boží věc starozákonního proroka Eliáše, sv. Pavla i sv. Petra a povzbuzoval nás k důvěře v Boha. Sestru Mariettu vybídl, aby se nebála v těžkostech obracet k Pánu.
Po složení slibů následoval podpis na oltáři a modlitba zasvěcení, ve které hlavní celebrant prosil, aby Bůh sestru Mariettu obnovil milostí Ducha Svatého, aby ve svobodě srdce stále rostla do podoby Beránkovy a svou službou trpícím bratřím a sestrám zvěstovala, že milosrdný Kristus je ve své církvi přítomen i nyní. Po této modlitbě obdržela s. Marietta řeholní šaty a přivítala se s přítomnými sestrami. Během mše svaté zpívaly sestry nádherné písně a atmosféra byla mimořádně radostná. Svou vděčnost za sestru Mariettu jsme vložili do zpěvu Te Deum po svatém přijímání. V závěru slavnosti sestra Marietta, která právě svou radostností vyniká, několikrát rozesmála celý kostel svými vtipnými poznámkami během děkování, které měla velmi hezky připravené.
Modleme se za ni, aby ji Pán chránil a aby jí Panny Maria vyprosila veškeré potřebné milosti na její cestě zasvěceného života v našem společenství.
Na fotografie ze mše svaté se můžete podívat ZDE.


Kurz SAMUEL

Tým pastorace povolání pořádá


Péče o nemocné je naším posláním

Přijďte pracovat s námi

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského přijme spolupracovníky...

Nabídka pracovních míst


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze přijme:

VŠEOBECNÉ SESTRY na:
 • INTERNÍ ODDĚLENÍ
 • CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
 • LŮŽKOVÉ REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
 • JIP, ARO, OPERAČNÍ SÁLY
O nás:
Jsme nestátní zdravotnické zařízení charakteristické nejen svojí polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a sester boromejek, které určují duchovní rozměr a osobnější přístup v péči o nemocné. Nemocnice pečuje o pacienty nepřetržitě více než 160 let a v současné době je v České republice jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Požadujeme:
 • SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání
 • Odbornou a zdravotní způsobilost dle Zákona č. 96/2004 Sb.
 • Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu s výhodou.
 • Specializace v oboru vítána.
 • Ochotu pracovat ve směnném provozu.
 • Aktivní přístup k práci a zodpovědnost.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Flexibilitu a chuť učit se novému.
Nabízíme:
 • Přátelské prostředí nemocnice v atraktivní lokalitě Prahy.
 • Možnost ubytování pro mimopražské.
 • Podporu v odborném růstu a dalším vzdělávání.
 • Práci na plný i zkrácený úvazek.
 • Po zapracování možnost postupu do oblasti intenzivní medicíny.
 • Práci v malém přátelském kolektivu.
 • Dobrou dopravní dostupnost MHD.
 • Kulturní akce pořádané nemocnicí.
 • Balíček zaměstnaneckých benefitů: Příspěvek na stravování, možnost parkování v areálu nemocnice, odměny k životnímu a pracovnímu výročí, 5 týdnů dovolené, aj.
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Hlavní sestra: Jana Pechová, e-mail: hlavnisestra(zavinac)nmskb.cz, telefon: 257 197 160, mobil: 739 013 323,
Vlašská 36, Praha 1.


Obnova duchovního místa pod hradem ŠpilberkBrno (5. dubna 2016) – Nadace Partnerství plní svůj slib a postupně buduje druhou část Otevřené zahrady v Brně pod Špilberkem – tzv. Boromejskou zahradu. Pro veřejnost ji otevírala už loňský rok s požehnáním kněze a přírodovědce Marka Orko Váchy. Postupně v zahradě vyrůstá městská minifarma – vyrůstají králíkárny, včelí úly nebo venkovní pec. Nyní se nadace rozhodla obnovit i původní duchovní místo s umělou jeskyní a vodním prvkem. Na revitalizaci místa chce získat finanční prostředky díky portálu Darujsprávně.cz, jehož prostřednictvím může veřejnost přispět.

„Rozhodli jsme se o podporu obnovy duchovního místa požádat veřejnost. Věříme, že pro mnoho Brňáků a nejen jich, hraje Špilberk a svahy kolem něj důležitou roli v jejich životech a k místu mají svůj vztah,“ vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata a dodává: „Duchovní místo je krásný kout zahrady, který si zaslouží naši péči a který kolemjdoucím nabídne pod Špilberkem místo k zastavení, odpočinku i k rozjímání.“

Prostřednictvím portálu Darujsprávně.cz, který provozuje Fórum dárců, chce nadace během zhruba měsíce a půl získat pětasedmdesát tisíc korun. Ty by měly stačit na obnovu vodního prvku s fontánkou, nákup a instalaci laviček a sadovu úpravu. Pro přispěvatele má nadace připravené i malé dárky. „Tyto zahrady nám byly vráceny v rámci církevních restitucí. Jsme rády, že se jejich obnovy ujala Nadace Partnerství. Podporujeme jejich záměr otevřít tyto zahrady veřejnosti a využívat je k vzdělávacím aktivitám,“ uvedla M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odkaz na stránky "Daruj správně"
Podívejte se na fotografie na našem facebooku
Video na youtube, které Vám přiblíží tento projekt
Tisková zpráva


Matka Bohumila Langrová

V sobotu 10. 5. 2014 uplynulo 35 let od smrti Matky Bohumily Langrové, generální představené naší Kongregace. Život této statečné ženy, která vedla Kongregaci v nelehkých dobách a byla vězněna komunistickým režimem, přibližuje tato prezentace.

Matka Eufemie Němcová

V pondělí 5. května 2014 uplynulo 200 let od narození Matky Eufemie Němcové, 2. generální představené naší Kongregace v Čechách.

Můžete si prohlédnout prezentaci o jejím životě, kterou k tomuto výročí připravila sestra Fidelis Sedláková.
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY v kostele sv. Karla Boromejského
V kostele sv. Karla Boromejského v Praze ve Vlašské ulici (u Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) nabízíme zkvalitnění účasti na mši svaté pro špatně slyšící věřící. Jedna lavice je opatřena indukční smyčkou, kterou mohou využít věřící s vlastním sluchadlem s přepínáním na telefon. Dále jsou k dispozici zdířky na sluchátka s vlastní regulací hlasitosti. Sluchátka se půjčují v sakristii. Je možné si přinést vlastní sluchátka.
Ke kostelu se dostanete z Malostranského náměstí autobusem č. 292 až k Nemocnici Pod Petřínem - autobus má konečnou přímo před kostelem. U kostela je také možno zaparkovat na nemocničním parkovišti.

Po 5,30 mše sv. 15,00 mše sv.
Út 5,30 mše sv. 15,00 mše sv.
St 5,30 mše sv. 15,00 mše sv., následuje adorace do 19,00
Čt 5,30 mše sv. 15,00 mše sv.
5,30 mše sv. 15,00 mše sv.
So 7,45 mše sv. každou druhou sobotu je mše sloužena v latině
Ne 10,00 mše sv. od 9,30 růženec

Facebooková stránka "Společenství u kostela sv. Karla Boromejského"
Webová stránka "Kostela sv. Karla Boromejského"

Veřejné zakázky:
"Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce střechy pavilonu D"
- uzavřená smlouva
- Písemná zpráva zadavatele
- Dodatek k SoD a
- Výše skutečně uhrazené ceny + seznam dodavatelů

"Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" - uzavřená smlouva.Výzva k podání nabídky
Oznámení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
"Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce střechy pavilonu D".

Dokumenty ke stažení:
MODERNIZACE

Nemocnice byla po změně politické situace sestrám vrácena v technicky zanedbaném stavu. Pro zajištění zdravotní péče v potřebné kvalitě, odpovídající současným požadavkům, je potřebná postupná rekonstrukce a modernizace areálu. Aktuálně budujeme:

 • Pokoje s vlastním hygienickým příslušenstvím na rehabilitačním oddělení (VS 85201)
 • Pokoje s vlastním hygienickým příslušenstvím na interním oddělení 3 (VS 82252)
 • Rozšíření a modernizace endoskopického pracoviště (VS 82 631)
 • Rekonstrukce pavilonu D:
 • - modernizace stravovacího provozu v přízemí (VS 81 114)
 • - vybudování lůžkového oddělení pro ošetřovatelskou péči o seniory v 1. patře (VS 87 201)
 • - vybudování lůžkového hospicového oddělení a ambulance pro péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v 2. patře (22222)
 • - vybudování lůžkového oddělení pro péči o děti a mládež, experimentující s drogami, v podkroví (VS 83 201)

Jak se i vy můžete podílet na našich aktivitách?

 • Modlitbou a obětí na tento úmysl
 • Finanční a jinou materiální pomocí:
  - Poukázání finanční částky na účet kongregace (s variabilním symbolem – viz výše):
  KB Praha 1 - č.u. 1028743011/0100 (v korunách)
  KB Praha 1 – IBAN: CZ 0601000000195440630287, SWIFT CODE: KOMBCZPP, BLZ: 0100

  - Darování věcných darů – na základě předchozí domluvy

Na požádání vystavíme potvrzení nebo darovací smlouvu, které slouží jako doklad pro snížení základu daně pro podnikatele nebo mzdovou účtárnu k ročnímu vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti podle ustanovení §15 a §20 zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů.
Další informace můžete získat na telefonu či adrese kongregace.