Audioarchiv
STAROČESKÉ
RORÁTY

Sbor sester boromejek natočil v roce 2008
hudební CD s adventními roráty.Varhanní doprovod
Noty - zpěv
NEDĚLE

Ejhle
Děkujemeť ó Bože náš
Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Krédo
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
PONDĚLÍ

Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
ÚTERÝ

Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
STŘEDA

Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
ČTVRTEK

Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
PÁTEK

Ejhle
Dej rosu nebe nad námi
Introit - chorál
Kyrie
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
SOBOTA

Introit - chorál
Kyrie
Gloria
Graduale
Evangelium
Obětování
Sanctus
Po pozdvihování
Agnus
Přijímání
Závěr
Zdráva buď Panno Maria

Umění rozlišování dobrých a zlých duchů - P. Elias Vella

Přednášky zazněly v kostele sv. Rodiny v Řepích 24. - 26. 2. 2017:

01 Pátek - kázání
02 Úvod - rozlišování boží vůle.mp3
03 Svatost a ovoce Ducha svatého.mp3
04 Duchovní zápas.mp3
05 Kritéria rozlišování duchů (Václav - Habakuk).mp3
06 Posel a cesta.mp3
07 So - kázání.mp3
08 So - adorace.mp3,
09 Žehnání vody, soli a oleje.mp3
10 Neděle - kázání.mp3
11 Poušť a přímé stezky.mp3

Fotografie z akce najdete na http://martaann.rajce.idnes.cz/Rekolekce_-_Elias_Vella%2C_Praha_-_Repy/


Pornografie - úskalí a následky

- Mgr. Marek Macák

Přednáška zazněla v aule NMSKB dne 10.10.2016:
část 1, část 2

Přednáška „Karel Foucauld a spiritualita Nazareta"

S. Kathline z Kanady, z kongregace Malých sester Ježíšových měla přednášku o blahoslaveném Karlu Foucauldovi:
Životopis - MP3
Přednáška - 1.část - MP3
Přednáška - 2.část - MP3
Kdy: středa 11. května 2016 od 19.00h
Kde: Aula Nemocnice Pod Petřínem
Konala se u příležitosti 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.
Součástí programu byla prezentace nové knihy o Karlu Foucauldovi z produkce Karmelitánského nakladatelství.


Setkání křesťanských zdravotníků 2016

na téma:

„Milosrdní ve službě milosrdenství“

proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského dne 21.5.2016

Přednášky:

1. Kázání při mši svaté P. Aleš Opatrný
2. Milosrdenství chci a ne oběť - biblikum - Mgr. et Mgr. bratr Cyril Tomáš Matějec, Ph.D., O.Praem.
3. Skutky tělesného a duchovního milosrdenství - Mons. Doc. ThLic. Mgr. Ing. P. Aleš Opatrný, Th.D.
4. Slib milosrdenství - spiritualita sester boromejek (milosrdenství vůči sobě, druhým a "Bohu") PharmDr. SM. Edith Hana Machová, SCB
5. Syndrom natažené ruky - pomoc (milosrdenství), která paralyzuje (ubližuje) Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th.
6. Dopolední diskuse
7. Křesťan a pornografie - Mgr. Marek Macák
8. Ženské peklo - MUDr. Helena Máslová
9. Odpolední diskuse
Fotografie ze setkání najdete ZDE.


Jeff Scaldwell

Otcovo srdce

Seminář
proběhl v kostele svatého Karla Boromejského 21. - 24.4.2016

Přednášky:

1. Úvod - Jak jsem se setkal s Bohem.
2.
Narušení vztahu s Bohem prvotním hříchem.
3.
Milován Bohem jako marnotratný syn.
4.
Mluvte s Otcem, přijměte dar!
5.
Poznání dobra a zla.
6.
Pastýř se nespokojí s 99 ovcemi.
7.
Patřím do Božího velkolepého plánu.
8.
Nesrovnávej se s druhými. Pozvání k modlitbě.
9.
Nikdy nejsi sám.
10.
Moje identita není "otrok", ale "syn".
11.
Prohlášení pravdy nad mým životem.
12.
Poděkování a rozloučení.


Setkání křesťanských zdravotníků 2015

na téma:

„Rodina a její nemocný člen - viděno z pozice zdravotníka.“

Péče o nemocné v rodině i o ty, kdo pečují

proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského dne 30.5.2015

Přednášky:

1. Kázání při mši svaté P. Aleš Opatrný
2. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Petra Staňka
3. Rodina – síť vztahů - Mons. Doc. ThLic. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK)
4. Psychicky nemocný MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková (KTF UK a 1. KF UK)
5. Co unese rodina a co ji poškodí – zkušenosti Anna Krutská (Cesta domů)
6. Jak pomáhat pečujícím členům rodiny, aby se sami nezničili SM. Jana Pavla Hořáková, SCB
(Domov Matky Vojtěchy Prachatice)

7. Spiritualita sv. Kamila a Matky Terezy – Nemocný, potřebný člověk – svátost, ve které se setkáváme s Kristem - P. ThLic. Marek František Drábek DiS. O.Praem.
8. Panelová diskuze - moderuje Mgr. Zdeněk Líbal.
9. Představení knižních novinek z Karmelitánského nakladatelství - šéfredaktorka KN Kateřina Lachmanová.
10. Poděkování Matky Bohuslavy Kubačákové


Setkání křesťanských zdravotníků 2014

na téma:

Komunikace a sebereflexe

proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského dne 31.5.2014

Přednášky:

1. Kázání při mši svaté P. Aleš Opatrný
2. Uvítání Matky Bohuslavy Kubačákové
3. Uvítání ředitelky nemocnice MUDr. Ivany Doleželové, MBA
4. Zdravá či nezdravá modlitba zdravotníka PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
5. Jak reflektuji svou komunikaci s pacienty? Mgr. Monika Marková
6. Církev jako polní nemocnice, dle papeže Františka. Jak tomu rozumět? - Mons. Doc. ThLic. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
7. Co mne zaujalo a inspirovalo v péči o nemocné v cizině. - P. ThLic. Marek František Drábek DiS. O.Praem.
8. Panelová diskuze - moderuje Mgr. Zdeněk Líbal.
9. Představení knižních novinek z Karmelitánského nakladatelství - šéfredaktorka KN Kateřina Lachmanová.


Setkání křesťanských zdravotníků 2013

na téma:

Komunikace zdravotníka s nemocným a nemocného se zdravotníkem

proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského dne 11.5.2013

Přednášky:

1. Kázání při mši svaté P. Vojtěch Eliáš
2. Uvítání Matky Bohuslavy Kubačákové
3. Uvítání ředitele nemocnice MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
4. Role modlitby v práci zdravotníka PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
5. Komunikace s nemocným - jak komunikací nezranit Mgr. Monika Marková
6. Jak nebýt zraněn zraňující komunikací nemocného - MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková
7. Jak mluví křesťan s lidmi křesťanství neznalými - Mons. Doc. ThLic. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
8. Dříve projevená přání pacientů - prvé zkušenosti - MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Zástupné rozhodování.pptx - přiložená prezentace
9. Panelová diskuze - moderuje Eduard Kastner
Fotografie jsou umístěny na Rajčeti nebo na kongregačním FACEBOOKU.


Setkání křesťanských zdravotníků 2012

na téma:

Smíme mluvit o smrti? A jak?

proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského dne 19.5.2012

Přednášky:

1. Kázání při mši svaté P. Kofroň
2. Postřehy o přístupu dnešních věřících k nemoci, stáří a smrti - P. Mgr. MUDr. Jiří Korda
3. Jak vidí smrt křesťanská teologie? Doc. Vojtěch Novotný, Th.D.
4. Kdy, s kým, jak mluvit o blížícím se konci života? Jana Sieberová
5. Rozhovory s příbuznými umírajících Mgr. Blanka Petrošová
6. O umírání očima krásné literatury - Mgr. MgA. SM. Angelika Pintířová
 • Písemný záznam přednesené koláže
 • Doprovodné tištěné texty
 • Seznam literatury
  7. Dítě a smrt, aneb když život končí na samém začátku - Mgr. Jana Víchová
  8. Panelová diskuse - moderuje Zdeněk Líbal
  9. Závěrečné poděkování Matky Bohuslavy - generální představená Kongregace
  Fotografie jsou umístěny na FACEBOOKU nebo na RAJČEti.


 • Jack Finnegan, SDB

 • Zápis z přednášek
 • Prezentace.ppt
 • Přednáška 1
 • Přednáška 2
 • Přednáška 3
 • Přednáška 4
 • Přednáška 5
 • Přednáška 6
 • Přednáška 7
 • Přednáška 8
 • Přednáška 9

 • Setkání křesťanských zdravotníků 2011

  na téma:

  Inspirace v péči o bližní v různých oblastech

  proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského 7.5.2011

  Přednášky:

  1. Inspirace encykliky Deus caritas est – péče o bližního – P. Mgr. Vladimír Málek
  2. Charita - její úkol a služba - Mgr. Pavel Šimek
  3. Domácí hospic – péče o nemocné v kruhu rodiny Anna Krutská, DiS.
  4. Co je a co není paliativní péče MUDr. Přemysla Pavlína Marková
  5. Euthanasie - následek selhání péče nebo milosrdenství? Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D a MUDr. Tereza Dvořáková
  6. Panelová diskuse - moderuje Zdeněk Líbal  Setkání křesťanských zdravotníků 2010

  na téma:
  Etické problémy ve zdravotnictví
  proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského 15.5.2010
  PřednášejícíTéma Ke stažení
  mp3wmvdoc
  PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.Specifické přínosy křesťanské etiky 
  ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Svědomí - soudce nebo pomocník? 
  SM. Paula – ThLic. Věra Halabicová, SCBEtické problémy umělého oplodnění
  ThLic. Petr Štica, Th.D.Kam až sahá naše odpovědnost za druhé? 
  Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.DJak uneseme svou nedokonalost a svá selhání? 
  Moderuje Pater Mgr. Vladimír MálekPanelová diskuse   Setkání křesťanských zdravotníků 2009

  na téma:
  Péče o člověka na jeho životní cestě – stáří jako šance a úkol
  proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského 16.5.2009


  Přednášky ve formátu MP3 jsou zde ke stažení:
  MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
  ředitel nemocnice
  Uvítání
  Otec biskup Karel Herbst Evangelium a kázání při mši svaté
  Závěrečné požehnání
  P. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Vztah ke stáří v proměnách času
  MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková Psychologie stáří
  P. Mgr. Marek Drábek, DiS. Jak se jako zdravotní sestra mohu během práce
  podílet na duchovní službě starým a nemocným lidem
  P. Angelo Scarano, S.S.L. Th.D. Stáří v pohledu Bible
  SM. Richardis Nováková, SCB Jak prožívám svůj současný stav (léta přibývají, zdraví ubývá)
  Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger Jak jsem doprovázel a doprovázím seniory v pastýřské službě
  Moderuje Pater Mgr. Vladimír Málek Panelová diskuze

  P.Vojtěch Kohut, OCD


  měl v kostele sv. Karla Boromejského přednášku na téma:
  Svatý Pavel - učitel národů

  Přednáška je v MP3 ke stažení ZDE

  Setkání křesťanských zdravotníků 2008


  na téma:
  Útěcha a naděje
  proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského 31.5.2008

  Přednášky ve formátu MP3 jsou zde ke stažení:  Evangelium a kázání
  Otec biskup Karel Herbst  Uvítání
  MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
  Křesťanská naděje PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
  Specifické podmínky pro poskytování útěchy nemocným Pater Marek Drábek, OPraem.
  Možnosti sdílení a předávání naděje
  ve zdravotnické službě
  S.M.Mirjana Vinšová, SCB
  Jak může křesťanství přispět k odolnosti
  vůči ztrátě naděje u zdravotnických pracovníků
  Mgr. Jiří Černý
  Poezie, Ivan Slavík - Litanie na slovo ČLOVĚK S.M. Maxmiliana Holíková, SCB
  Naděje, kterou je třeba přijímat, dávat a sdílet Pater Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
  Dotaz 1
  Dotaz 2
  Dotaz 3
  Dotaz 4
  Dotaz 5
  Dotaz 6
  Dotaz 7
  Dotaz 8
  Dotaz 9
  Moderuje Pater Mgr. Vladimír Málek
  Závěrečné slovoMatka Bohuslava Kubačáková, SCB  Zajímavosti o mariánském sloupu na Staroměstském náměstí

  Akademický sochař Jan Bradna, dlouholetý předseda společnosti pro obnovu mariánského sloupu, měl na toto téma přednášku, kterou si můžete poslechnout ZDE

  Akad. sochař Petr Váňa napsal o cestě kamene Mariánského sloupu z italského Vitorchiana do Prahy na stránce: http://marianskysloup.info  Moderátoři: P.Damián Škoda a SM.Vincenta Kořínková

  První Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR

  se uskutečnilo na Velehradě ve dnech 28. - 31. 1. 2008
  Moderátoři - Pater Damián Škoda a sestra Vincenta Kořínková nám napsali podrobnější zprávu o tomto zasedání.

  Přednášky ke stažení ve formátu MP3:

  P. Jan Kušnír SVD (verbista) ze SR

  P. Jan Pavlík, SJ (jezuita)  P. ThDr. Zdeněk Wasserbauer

 • Pastorace povolání skrze dokument
  „Nové povolání pro novou Evropu“
 • pokračování
 • Vznik Celoslovenského týmu,
  zkušenosti z Mexika.
 • Odpovědi na otázky
 • „O podstatě a kráse
  řeholního života“
 • „O akcentu papeže Benedikta XVI.
  na téma kněžství a povolání
  k zasvěcenému životu“
 • 20. výročí úmrtí Matky Vojtěchy Hasmandové

  U příležitosti 20. výročí blaženého odchodu na věčnost naší Matky Vojtěchy, Boží služebnice, byla sloužena děkovná mše svatá. O současném stavu procesu jejího blahořečení v Římě promluvil postulátor Mons. Josef Laštovica.
  Poslechněte si jeho přednášku.

  Prezentace - obrazová dokumentace o životě Matky Vojtěchy
  Přednáška o životě Matky Vojtěchy
  Písemné informace o současném stavu procesu blahořečení od Mons.Laštovici.

  „Zasvěcený život dnes: od krize k obnově“


  Přednášky na toto téma měl v kostele sv. Karla Boromejského v Praze Pater Amedeo Cencini, kněz a člen řehole kanossiánů. Je odborníkem na psychologii a psychoterapii a docentem na Salesiánské univerzitě v Římě. Věnuje se formaci řeholních a diecézních kněží a pastoraci povolání.

  Nabízíme vám ke stažení zvukové soubory ve formátu MP3.

  Setkání křesťanských zdravotníků 2007

  na téma:
  Co můžeme jako křesťané nemocným nabídnout?
  proběhlo v kostele svatého Karla Boromejského 26.5.2007

  Přednášky ve formátu MP3 jsou zde ke stažení:
  UvítáníMUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
  Kázání při mši sv.Otec biskup Karel Herbst
  Křesťanská naděje versus optimismusP. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
  Umění a řemeslo doprovázeníMgr. Jiří Černý
  Síla přímluvné modlitbyPhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
  Věřící ve zdravotnickém kolektivuMUDr. Mgr. Marie Opatrná
  Důstojnost člověka je dána, je mu darovánaP. ThLic. Prokop Brož
  Panelová diskuseModerátor P.Mgr.Vladimír Málek
  Závěrečné slovoMatka Bohuslava Kubačáková, SCB

  Několik fotografií: 1 2 3


  Fotografie jsou umístěny na Rajčeti nebo na kongregačním FACEBOOKU.